Juridisch advies bij vorderingen

Het kan zijn dat u te maken krijgt met juridische problemen die verder gaan dan het incasseren van een onbetwiste vordering. Zo kan een debiteur zich op het standpunt stellen dat hij helemaal niet hoeft te betalen, kunnen er problemen ontstaan met werknemers, met verhuurders enz. enz.

Deze werkzaamheden vallen buiten de werking van het abonnement. Dat betekent niet dat u hiervoor niet bij De IJssellanden terecht kunt. De IJssellanden helpt haar klanten graag. Deze hulp kan bestaan uit het daadwerkelijk in behandeling nemen van een geschil, doch even zo goed kan het voorkomen dat u met een vaste advocaat in contact wordt gebracht. De IJssellanden en haar vaste advocaten hanteren zeer scherpe tarieven.